Ne e ndihmojmë botën të rritet që nga viti 1991

Sigurimi i Cilësisë

Sistemi i Cilësisë

Lehtësia eksperimentale

Metoda e avancuar e kontrollit të matjes

Bëhu i pari në Kinë që prezanton instrumentin e avancuar të analizës së presionit sipërfaqësor nga Japonia për të analizuar figurën e presionit të pozicionit të vulosjes dhe për të përmirësuar saktësinë e analizës së produktit.

Kontrolli dhe Sigurimi i Cilësisë së Shërbimit të Dorëzimit

Cilesi e larte

Ka 17 prodhues të motorëve me naftë sasia vjetore e prodhimit e të cilave është më shumë se dhjetë mijë copë në Kinë, kompania jonë furnizon 12 prej tyre, shkalla e okupimit prej më shumë se dhjetë mijë copë janë më shumë se 70.59%, ne jemi emëruar nga shumë fabrika kryesore të motorëve si furnizues i shkëlqyeshëm.